Onze visie

Super verse melk

Gelijk nadat een koe is gemolken, gaat de verse melk naar de pasteur voor verdere bereiding. Bij ons staat de zuivelmakerij pal naast de koeienstal. De melk die ’s ochtends nog in onze koeien zit is ‘s avonds al verpakt of verwerkt. Wij zeggen niet voor niets: Melk, het witte goud!

Onze lieve koeien

We proberen onze koeien zoveel mogelijk vrijheid te geven. Ze mogen gedurende het seizoen zelf bepalen wanneer ze naar buiten gaan en wanneer ze gaan eten. Eenmaal op stal eten ze onze eigen gewonnen gras, aangevuld met andere top bijproducten zoals onder andere mais van eigen teelt. Op deze manier maken we een perfecte mix voor de lekkerste melk en een gezonde koe.

Windmolen

Sinds mei 2022 wekt Rofmeddow eigen groene stroom op door middel van een windmolen. Deze windmolens worden momenteel alleen nog geplaatst op boerenbedrijven. In combinatie met zonnepanelen maakt dat Rofmeddow energie neutraal en zelfvoorzienend is. Kijk hier voor meer informatie over deze windmolen

In 2019 vroegen wij bij de provincie Utrecht subsidie aan om project ‘Wind en Zon’ te realiseren. De ”POP3 fysieke investeringen voor bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector” werd toegezegd. POP3 is een fonds van Provincie Utrecht en Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Mede dankzij deze samenwerking, is dit project tot stand gekomen.

Een paradijsje voor de weidevogels

We streven naar een goede balans tussen de mens, het dier en de natuur. In het voorjaar gaan we voor dag en dauw op zoek naar nesten van weidevogels. Deze nesten zetten markeren we zodat de weidevogel de tijd krijgt haar eieren uit te broeden. Als boer zijn we afhankelijk van de natuur en zijn we daardoor medeverantwoordelijk voor de weidevogelstand en de biodiversiteit.

De biodiversiteit versterken we door de slootkanten niet te bemesten en later te maaien. Zo behouden we een kruidenrijke slootkant.